Vlaams Milieu platform voor de Sierteelt

WAT?
Het Vlaams Milieuplan Sierteelt is een gezamelnijk initiatief van de vakorganisaties. De doelstelling is de producenten te stimuleren te telen op een milieuvriendelijke wijze. Omdat de bedrijven zich met een internationaal erkend milieulabel zouden kunnen profileren op de afzetmarkten, werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Nederlands Milieu Project Sierteelt (MPS).
 
HOE?
De pijlers van de samenwerking zijn: registratie, normering, kwalificatie en controle. Afhankelijk van de oppervlakte en de aard van de teelt krijgt elke deelnemer een bedrijfsspecifieke norm voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie. Vierwekelijks wordt het effectieve verbruik geregistreerd en door VMS in samenwerking met MPS verwerkt. De verbruikersgegevens worden vergeleken met de bedrijfsnorm. Ook wordt aangegeven of het bedrijfsafval al dan niet wordt gescheiden. Dit resulteert in een kwalificatie A, B of C. Om het systeem sluitend te houden werd het internationale organisme SGS AgroControl met de controle op de gegevens belast.
 
WAAROM?
VMS- deelnemers kunnen hun producten op de markt brengen onder een internationaal erkend milieulabel. Het registeren zorgt ervoor dat de teler bewuster met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omspringt. Niet alleen milieuvriendelijk maar ook kostenbesparend. Door VMS hebben we een instrument om onze inspanningen betreffende het milieu zichtbaar te maken en te bewijzen. Het is een initiatief dat genomen werd door de telers zelf om aan de omgeving en de overheid te laten blijken dat de boomkwekers het goed menen met het milieu.
 
ONZE VISIE!
VMS is voor ons een uitdaging met het besef 'het kan ook zonder spuiten'. Wij kiezen bewust voor VMS omdat we willen zorgen voor echt groen dat op een milieubewuste wijze is geteeld. Het geeft een meerwaarde aan ons bedrijf en aan onze klanten hun onderneming. Op milieuvriendelijke wijze telen staat gelijk aan duurzame tuinbouw. Door deze duurzame systemen te handhaven leggen we niet langer een hypotheek op de toekomst.